Spolupráce

Advokátní kancelář Mgr. Milana Vrchotky v rámci poskytování komplexních právních služeb spolupracuje s auditory a daňovými poradci, notáři, exekutory, se soudními znalci z oboru oceňování podniků a nemovitostí, realitními kancelářemi, insolvenčními správci a likvidátory, společnostmi zabývajícími se veřejnými dražbami, soudními tlumočníky a překladateli, specialisty na čerpání fondů EU,…a jsou tak schopni poskytnout širokou právní pomoc provázanou s dalšími odborníky v jednotlivých oblastech k plné spokojenosti klientů.