Ceny právních služeb

Při stanovení odměny za poskytnuté právní služby je vždy preferován individuální přístup ke klientovi. Ceny jsou stanoveny dohodou dle věcné a časové náročnosti věci. Lze sjednat hodinovou sazbu, tj. odměnu za každou jednu odvedenou hodinu právních služeb, a to v závislosti na složitosti dané problematiky nebo lze s klientem sjednat úkonovou sazbu, sazbu pevnou částkou za vyřízení věci, podílovou odměnu, popřípadě odměnu odvislou od výsledku právního sporu. Při déletrvající spolupráci je možné dohodnout se na zastupování klienta za zvýhodněnou sazbu cen formou měsíčního paušálu. K odměně advokáta jsou dále účtovány náhrady hotových výdajů a případné cestovní náhrady a náhrada za promeškaný čas dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.

Pokud není odměna za právní služby stanovena, řídí se odměna, náhrady hotových výdajů a případné cestovní náhrady a náhrada za promeškaný čas dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.

Pokud máte dotaz či zájem o sdělení předběžného odhadu ceny za poskytované služby, kontaktujte nás
na e-mail, s uvedením stručného popisu požadované služby.