Mgr. Milan Vrchotka, advokát

zapsaný v seznamu advokátů vedeném českou advokátní komorou pod č. 11508

se sídlem: Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3

Ič: 71463763

Tel.: + 420 776 771 509

Email: milan.vrchotka@akvrchotka.cz

Web: www.akvrchotka.cz

bankovní spojení: č.ú.: 1002475266/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.