Pojištění

Veškeré činnosti advokátní kanceláře Mgr. Milana Vrchotky jsou v souladu s ustanovením zákona o advokacii pojištěny z titulu odpovědnosti za případnou škodu způsobenou při poskytování právních služeb, a to do výše škody 3,000.000,-Kč. V individuálních případech lze podle okolností sjednat pojištění na vyšší pojistné částky.