Nabídka právních služeb

  • komplexní právní poradenství a zastupování,
  • poskytování porad a konzultací,
  • sepisování právních rozborů a stanovisek,
  • příprava a sepisování žalob, smluv, připomínek ke smlouvám a jiných podání a písemností právního charakteru dle potřeb a požadavků klienta, včetně ověřování podpisů,
  • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty,
  • zastupování při jednáních před soudy, rozhodčími orgány, státními a správními orgány, ...