Rozvod

Vážení klienti,

možnost rozvodu manželství upravuje zákon o rodině. Chcete-li se tedy rozvést, bude záležet hlavně na tom, zda se dokážete na rozvodu dohodnout, v takovém případě půjde o tzv. „nesporný rozvod“, tedy o způsob zrušení Vašeho manželství rozsudkem soudu, který na rozdíl od rozvodu klasického – sporného, je založen na dohodě manželů a soud již nezjišuje příčiny rozvratu manželství. V takovém případě soud manželství rozvede po předložení těchto dokumentů: písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu a případné vyživovací povinnosti, a pokud máte nezletilé děti, musíte soudu také předložit pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí. V případě nesporného rozvodu je další podmínkou, že manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a druhý z manželů se k návrhu na rozvod manželství výslovně připojí.

Pokud jeden z manželů nesouhlasí s rozvodem, budete muset absolvovat klasický rozvod se zjišováním příčin rozvratu manželství.

Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, musí soud vždy upravit práva a povinnosti rodičů k dítěti pro dobu po rozvodu, soud zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy, popř. zda bude svěřeno do společné či střídavé výchovy obou rodičů a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Soud tedy manželství nerozvede, dokud nenabude právní moci rozhodnutí soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Pokud tedy máte nezletilého potomka vždy tedy budete muset podat soudu minimálně dva žalobní návrhy a také absolvujete minimálně dvě soudní řízení - nejprve o úpravě vztahu k nezletilému dítěti a poté o rozvodu.

Zánikem manželství zanikne i společné jmění manželů, vypořádat se můžete do tří let od zániku manželství, a to dohodou, nebo pokud se o majetku nedohodnete, může se kterýkoliv z manželů, opět ve lhůtě tří let od zániku manželství, domáhat vypořádání společného jmění manželů soudem.

Máte-li zájem o více informací ohledně problematiky rozvodu, svěření dítěte do výchovy, placení výživného, vypořádání majetku,... - sjednejte si schůzku.