Vymáhání pohledávek

Vážení klienti,

advokátní kancelář Mgr. Milana Vrchotky se dlouhodobě zabývá vymáháním pohledávek pro své klienty a má tedy s touto problematikou bohaté zkušenosti. Umíme využít veškerých možností současného právního řádu, tak aby Vaše pohledávky byly maximálně ochráněny, a už mimosoudní cestou nebo cestou soudní.

Dokážeme jak jednat s protistranou a hledat pro Vás optimální mimosoudní řešení, tak Vás provést celým procesem soudního řízení od předžalobní upomínky až po ukončení exekučního řízení.

Přijetím zákona o insolvenčním řízení je možné řešit Vaše pohledávky i touto cestou, která nabízí pro věřitele plno zajímavých řešení. Poskytujeme komplexní právní služby také pro insolvenční správce, kterým pomáháme jak s vymáháním pohledávek, tak s celým insolvenčním řízením.

Naše advokátní kancelář také spolupracuje s notáři a exekutory, jejímž prostřednictvím jsme schopni uzavírat dohody se svolením k jejich přímé vykonatelnosti, které jsou poté přímo exekučním titulem, a lze na jejich základě vést exekuci na majetek dlužníků.

Dále pro své klienty umíme dojednat ve smlouvách rozhodčí doložky a případné spory poté řešit před sjednanými rozhodci a nikoliv před soudy.

Máte-li zájem o více informací ohledně vymáhání pohledávek – soudní i mimosoudní cestou, zastupování před soudy, rozhodčími orgány, jednání s exekutory, notáři, … - sjednejte si schůzku.