Oddlužení

Vážení klienti,

pokud jste se dostali do situace, kdy jen velmi obtížně splácíte Vaše dluhy nebo nejste vůbec schopni tyto dluhy splácet, je možné řešit Vaši situaci oddlužením, někdy též nazývaným osobním bankrotem dle insolvenčního zákona, tzn. v případě, že soud rozhodne o povolení oddlužení, budete povinni splatit pouze 30% svých dluhů.

Aby bylo oddlužení soudem povoleno, musíte splňovat všechny následující podmínky:

  • nesmíte být podnikatelem a mít dluhy z podnikání;
  • musíte mít alespoň 2 věřitele;
  • dluhy musí být po splatnosti minimálně 30 dnů;
  • nejste schopen tyto dluhy splácet (např. minimálně 3 měsíce nejsou dluhy spláceny, neúspěšná exekuce, zastavení plateb);
  • musíte mít majetek, který pokryje alespoň 30% dluhů, pokud máte zajištěné věřitele (např. úvěr zajištěný zástavním právem - hypotéku), tito věřitelé musí být uspokojeni z prodeje zástavy (nemovitosti) a teprve pokud z částky získané prodejem zástavy zbudou nějaké peníze, lze s touto částkou počítat pro ostatní věřitele;

    nebo

    po dobu 5 let splácet svým věřitelům splátky ze svých příjmů, a to takovým způsobem, že na konci lze počítat s tím, že tito věřitelé budou po pěti letech uspokojení alespoň ve výši 30% (pokud se nedohodnete s jakýmkoli věřitelem, že mu postačí částka nižší);
  • pokud máte manžela/manželku, musí s tímto návrhem souhlasit.

Pokud splňujete výše popsané podmínky, lze podat návrh na oddlužení, který musí splňovat veškeré další náležitosti dle insolvenčního zákona. Je nutno doložit veškeré podklady k Vaší majetkové situaci, zejména doklady o příjmech za poslední 3 roky (tj. potvrzení od zaměstnavatele, výpisy z účtu, jiné smlouvy, ze kterých Vám plynul příjem jako např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, dohody o pracovní činnosti aj., dále pak např. příjmy získané například v dědictví). Pokud vlastníte nemovitost, je dále nutné vyhotovit výpis z katastru nemovitostí a znalecký posudek (můžeme zařídit). Pokud jste majitelem bankovního účtu, tak předložit aktuální výpis z takovéhoto účtu. Pokud Vám někdo dluží peníze, potom doklady o tomto dluhu, jako jsou smlouvy, popřípadě soudní a jiná rozhodnutí. Dále je nutné doložit veškeré dokumenty týkající se Vašich dluhů, zejména smlouvy, dopisy o sesplatnění, výzvy k zaplacení a pokud existují, tak soudní rozsudky, popřípadě rozhodčí nálezy nebo notářské a exekutorské zápisy.

Máte-li zájem o více informací ohledně problematiky oddlužení, popř. přípravy návrhu na oddlužení soudu, … - sjednejte si schůzku.